Phân biệt “Thêu vi tính, Thêu máy lắc tay, Thêu tay” và địa chỉ Thêu vi tính chuyên nghiệp

“Hồi bé hay được mẹ thêu cho hình những bông hoa, chú bướm, thêu cả tên lên chiếc khăn tay để khi chập chững vào lớp Mẫu giáo có bị bạn bè cầm nhầm vẫn nhận ra được. Cái hồi xưa lắc xưa lơ ấy làm gì biết đến thêu vi tính, chỉ đinh ninh…